Här på Fredahuset (tidigare Mälarbygden skyddat boende) inriktar vi oss på att hjälpa våldsutsatta barnfamiljer, eftersom vår hjärtefråga är barn som har upplevt våld i nära relation. På vårt boende finns kompetens, kunskap och erfarenhet, men framförallt ett gott och tryggt omhändertagande fyllt med omtanke. För vissa av våra klienter kan vi vara en tillfällig tillflyktsort, för andra mycket mer än så. Du når oss dygnet runt på telefonnummer 070-595 88 03.

Vi har ansökt om tillstånd för att få bedriva skyddat boende hos IVO. 

Fredahusets enheter är semi-kollektiva och belägna på två platser i Mellansverige. Alla familjer placeras i varsin separat lägenhet som är kopplad till en personallägenhet i samma huskropp. I personallägenheterna har vi möten, stödsamtal och gemensamma aktiviteter. Lägenheterna är alla centralt belägna i tätorter med närhet till skola, förskola, vårdcentraler, affärer och tågstationer. Alla lägenheter är fullt utrustade och har säkerhetsdörrar installerade. Vi har ett gott samarbete med ett flertal hyresvärdar.

Om oss.

Vår grundbemanning består av två socionomer, en säkerhetsansvarig och en socialpedagog. Personal finns på plats på boendet under dagtid alla dagar i veckan. En ordinarie personal har alltid beredskap i hemmet och är tillgänglig via telefon för klienter och socialtjänst dygnet runt alla dagar i veckan. Personalen får regelbundet extern handledning för att vi ska fortsätta säkra kvalitén på vårt boende. Vi har också flera deltidsanställda varav en är beteendevetare som tidigare arbetat som vuxenhandläggare på socialtjänsten. Vidare har vi flera högskolestudenter som i framtiden examineras till socionom eller beteendevetare.

SOL-metoden.

Vi har under åren arbetat fram vår egen metod som vi använder i arbetet tillsammans med våra klienter under deras skyddsplacering hos oss. SOL-metoden står för Skydd, Omsorg och Långsiktighet. Skydd handlar framförallt om hur vi utbildar och vägleder våra klienter i deras inre skydd men också om vårt skalskydd. I detta ryms även FREDA, SARA och PATRIARK som vi genomför med varje klient. Omsorg rör de regelbundna stödsamtal, den praktiska hjälp och de gemensamma aktiviteter som alltid ges av utbildad och kompetent personal. Långsiktighet utifrån att vi alltid arbetar för att klienten inte ska hamna i en liknande situation igen. Vi ser att klienterna hos oss genomgår fyra faser under placeringstiden; placering, kartläggning, uppbyggnad och framtid.

Barnen. 

Det har dröjt onödigt länge men alldeles snart, närmare bestämt den 1 april 2024, kommer barn i skyddat boende att beviljas en egen insats i form av skyddat boende. Då träder en ny lag i kraft och ändringar i inte mindre än tolv andra lagar går igenom. Vi kommer inte att behöva göra några större förändringar i vår verksamhet eftersom att barnen alltid har fått den plats de behövt hos oss. 

Vad gör vi då för att barnen hos oss ska känna sig sedda, hörda och lyssnade på? 

  • Barnansvarig socionom som tidigare arbetat som barnavårdsutredare.
  • In- och utskrivningssamtal med varje barn från lämplig ålder. 
  • Informativa samtal om våld och känslor till alla barn från lämplig ålder.
  • Särskilda barnaktiviteter varje vecka med fokus på rörelseglädje.
  • Åldersanpassade gruppverksamheter. 
  • Sedvanligt föräldrastöd till föräldern. 
  • Project Support, Sveriges enda evidensbaserade föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar som har svårt med gränssättning och vägledning. 

Kontakta oss!

Vi har idag ramavtal med ett fyrtiotal kommuner och samarbetar sedan flera år tillbaka med ytterligare ett antal socialtjänster. Om du önskar kan du få tillgång till referenspersoner för att höra mer om hur vi arbetar och varför de är nöjda med vad vi gör för våra klienter.


Vi hämtar klienter och deras husdjur från hela Sverige dygnet runt utan extra kostnad.

Kontakt

 
 
 
 
 
unsplash